Socialrådgiver i en forandringstid - et casestudie af forandring og kommunikation på et jobcenter i Danmark

Lasse Lindholm

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet undersøger, hvordan seks socialrådgivere italesætter forandringsprocessen i forbindelse med etableringen af et af de nye jobcentre i Danmark, samt hvordan socialrådgiverne igennem disse italesættelser konstruerer ’den gode socialrådgiver’. Undersøgelsen foretages med henblik på at kunne komme med bud på, hvordan afdelingsledelsen i jobcenteret fremtidigt kan kvalificere sit bidrag til den interne kommunikation. Således kombinerer specialet en erkendelsesinteresse for betydningsdannelse med et ønske om specifik kommunikativ anvendelighed. Specialet tager sit metateoretiske udgangspunkt i Norman Faircloughs kritiske diskursanalyse som den er præsenteret i Discourse and Social Change (1992). Denne tilgang kobles i specialet til studiet af en case, hvor empirien er produceret på baggrund af både individuelle interview og en fokusgruppe.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 feb. 2008
VejledereChistina Hee Pedersen

Emneord

  • Strukturreform
  • Socialrådgiver
  • Forandringskommunikation
  • Fairclough
  • Organisationskultur