Sociale overdrivelser i forsømte boligområder

David Bruno-Erland, Jacob Christian Quvang, Catrine Johansen, Tobias Buch Juhl & Magnus Jensing Hune

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Dette projekt handler om risikoadfærd, sociale overdrivelser og stigmatisering blandt beboere i udsatte boligområder. Det empiriske udgangspunkt er en online spørgeskemaundersøgelse foretaget blandt henholdsvis en gruppe af beboere fra forsømte områder og en kontrolgruppe bestående af beboere bosat uden for forsømte områder. De indsamlede data har herefter dannet grundlag for en todelt analyse, hvor første del primært trækker på Flemming Balvig og Lars Holmbergs teorier om flammingoeffekt og sociale overdrivelser. Her forudsættes det, at individer tilpasser deres adfærd, når de indgår i intersubjektive relationer. Teorien tilsiger, at individer har en tendens til at overdrive sociale antagelser om deres medmennesker, og at disse overdrivelser i sidste ende fører til en selvopfyldende profeti for dem, der bliver ramt af disse sociale overdrivelser. Anden del trækker på Loïc Wacquants teori om territorial stigmatisering, der er udviklet med udgangspunkt i Erving Goffmans teori om stigma. Her bliver Troels Schultz Larsens danskkonstekstualiserede arbejde med selvsamme ligeledes inddraget. Teorien omhandler den stigmatisering, der kan være forbundet til at bo i et bestemt område samt dens konsekvenser. Analysen viser, at personer bosat i udsatte boligområder generelt udviser mindre risikoadfærd end personer bosat uden for, 4,22 procent mod 5,08. Samtidig oplever de en højere grad af stigmatisering end kontrolgruppen, 11,18 mod 1,94, ligesom der er over tre gange for høje negative forventninger til deres adfærd, både fra dem selv og kontrolgruppen. Forskellen mellem negative forventninger og reel adfærd udgør de sociale overdrivelser, som vi, ligesom stigmatisering, altså konkluderer finder sted. Projektet afsluttes med et diskuterende afsnit om sammenhængen mellem sociale overdrivelser og stigmatisering i udsatte boligområder i Danmark, hvor også regeringens ghettoudspil bliver diskuteret og kritiseret med udgangspunkt i teorierne.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato5 dec. 2018
Antal sider60
VejledereSilas Harrebye

Emneord

 • Sociale overdrivelser
 • Territorial Stigmatisering
 • Flamingo-effekt
 • Stigmatisering
 • Stigma
 • Forsømte boligområder
 • ghetto
 • ghettoliste
 • ghettoudspil
 • ghettoplan
 • Socialt udsatte boligområder
 • Soei
 • Balvig
 • Wacquant
 • Troels Schultz Larsen