'Sociale Overdrivelser'

Maja Møller Stürup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Indeværende projekt omhandler begrebet ’sociale overdrivelser’ og disses indvirkning på børns fællesskaber i skolesammenhænge. Projektet er forankret i socialpsykologien og arbejder med interaktionismen som videnskabsteori. Empirien til projektet er indsamlet ved kvantitativ metode bestående af undervisning og rundspørger i en 6-klasse og to 5-klasser på to forskellige skoler på Bispebjerg, København NV. Først redegøres der for projektets teoretiske fokus, både inden for psykologien men også inden for videnskabsteori. Dernæst gennemgås den kvantitative metode med fokus på brugen af spørgeskemaer. Senere bliver der redegjort for begrebet ’sociale overdrivelser’, hvad begrebet dækker over og hvilke forskellige årsager, der kan være til at de kan fremkomme. Dernæst gennemgås forskellige forfatteres syn på fællesskaber og deres betydning for individet. Den benyttede teori omhandler både børn og voksne, men der fokuseres på børnene. I analysen og diskussionen gennemgås og analyseres den indsamlede empiri og dernæst diskuteres der på de fremkomne resultater sammenholdt med empirien fundet gennem forskellig litteratur om fællesskaber og ’sociale overdrivelser’.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato10 jun. 2011
VejledereCharlotte Grum

Emneord

  • børns fællesskaber
  • 'sociale overdrivelser'