Sociale medier og unges selvforståelser: en diskurspsykologisk analyse af hvilke selvforståelser unge konstruerer gennem deltagelse i digitale fællesskaber

Helle Fischer Stamm

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Ud fra en interesse i unges sociale liv på nettet og de konsekvenser, det kan have for dem undersøges i et socialkonstruktionistisk perspektiv, hvilke selvforståelser unge konstruerer gennem deres deltagelse på de sociale medier. Det empiriske materiale består af interview med 15 folkeskole elever fra 7. og 8. kl. Fra et diskurspsykologisk tilgang analyseres, hvorledes de unge italesætter deres deltagelse i de digitale fællesskaber og derigennem konstruerer. Undersøgelsen finder at de unge forstår sig selv som udsatte samt i tæt forbindelse gennem sociale medier. Sociale medier gør det muligt at blotte sig og indgå i relationer på måder de ikke oplever er muligt offline. Kommentarer og beskeder fra andre indgår ligeledes i en konstruktion af hvem de er, derfor oplever de sig ligeledes som sårbare i denne interaktion.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato18 okt. 2018
Antal sider73
VejledereKatia Dupret

Emneord

  • selvforståelser
  • sociale medier
  • unge