Sociale entreprenører som deltagere i praksisfællesskaber

Jonas Hedegaard

Studenteropgave: Masterprojekt

Abstrakt

Socialt entreprenørskab er et relativt nyt og omdiskuteret begreb, der befinder sig i et skæringsfelt mellem forskellige diskurser og forståelser, og som kan anskues fra forskellige vinkler. Jeg ønsker at beskue feltet med et læringsmæssigt fokus, da jeg mener det er et interessant perspektiv på begrebet. Min personlige interesse for socialt entreprenørskab udspringer blandt andet af, at jeg selv forsøger mig som social iværksætter i forbindelse med projektet Kompetencebureauet, der er et forsøg på at stable et beskæftigelsesprojekt for tidligere mellem- og langtidsindsatte på benene. I den forbindelse har jeg haft berøring medforskellige instanser der beskæftiger sig med socialt entreprenørskab og har stiftet bekendtskab med flere forskellige indstillinger til feltet. Det er tydeligt, at der er mange meninger om hvad feltet indeholder – og hvad feltet skal eller bør indeholde. Jeg ønsker at bidrage med et lærings- og praksisperspektiv på socialt entreprenørskab som begreb, og på det felt det udspænder. Til dette formål vil jeg anvende Etienne Wengers teori om læring i praksisfællesskaber. Det giver mening at se på socialt entreprenørskab via læringsteori, idet jeg mener, at det giver et indblik, i et vigtigt aspekt af det sociale entreprenørskab, nemlig hvordan innovation opstår. Wengers teori omhandler hvordan læring skabes i forbindelse med de konkrete fællesskaber vi indgår i som mennesker, hvor vi udfører en praksis som former vores identitet, og hvor vi derigennem skaber mening i vores levede liv. En af Wengers pointer er, at personer der indgår i flere forskellige praksisfællesskaber, eller bevæger sig imellem dem, har muligheden for at skabe radikal ny viden. Det er min hypotese, at sociale entreprenører har stor mulighed for at være en del af, eller have adgang til, flere forskellige praksisfællesskaber, hvilket i så fald netop vil give den sociale entreprenør mulighed for at skabe ny viden – og måske også mulighed for at innovere på særlige måder. Jeg vil derfor i dette essay føre en diskussion af begrebet socialt entreprenørskab hvor det perspektiveres med forståelsen af læring i praksisfællesskaber. Dette leder mig frem til en enkel problemformulering: Hvordan kan forståelsen af socialt entreprenørskab kvalificeres af Etienne Wengers teori om social læring?

UddannelserMaster i Socialt Entreprenørskab (MSE), (Masteruddannelse) Master
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2013
VejledereLinda Lundgaard Andersen

Emneord

  • læring
  • social
  • socialt entreprenørskab
  • praksisfællesskab