Sociale broer. Hvad sker der, når afstanden bliver for stor?

Rasmus Kjærhus Nørgaard

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med afsæt i en kritisk teoretisk inspireret tænkning undersøger dette projekt, hvordan teorien om social kapital kan tjene som et kritisk spejl i forhold til en udvikling, der peger i retning af øget boligmæssig segregering. Der præsenteres en operationalisering af den amerikanske forsker Robert D. Putnams begrebsapparat, hvor det centrale er sondringen imellem ’bonding’ og ’bridging’ social kapital. Bonding (afgrænsende) social kapital antager en vertikal form og produceres mellem personer, der ligner hinanden. Disse netværk eller grupper er kendetegnet ved stærke sociale bånd samt en tilsvarende stærk følelse af loyalitet og gensidighed overfor de andre medlemmer. Bridging (brobyggende) social kapital antager i modsætning hertil en horisontal form og er karakteriseret ved sociale netværk blandt mennesker, som er forskellige fra hinanden. Båndene er her svage; men de er til gengæld essentielle, da de sikrer sammenhængskraften i samfundet. Ud fra et normativt ideal, hvor den brobyggende sociale kapital anskues som en slags sociale broer, der kan agere ’støddæmpere’ i forhold til en øget de-solidarisering, peger undersøgelsen på, at i det øjeblik, afstanden imellem folk bliver for stor, er den brobyggende sociale kapital udenfor rækkevidde. Én af de måder, hvorpå dette kommer til udtryk, er i oplevelsen af ’manglende forståelse og viden’.

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jun. 2013

Emneord

  • Social kapital
  • Ulighed
  • Segregering
  • Sammenhængskraft