Socialdemokratiets diskursive udvikling: Diskurser i udlændingepolitikken

Jakob Gade Hartmann, Linea Celine Vindum Mikkelsen & Stefan Skajnowski

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Gennem en længere årrække har indvandrer- og integrationsdebatten haft større og større fokus hos den danske befolkning. Der har de seneste år opstået flere indvandrerkritiske partier på den politi-ske sfære i Danmark. Samtidig har nogle traditionelt overvejende indvandrer-venlige partier skiftet til en mere negativt stemt diskurs med hensyn til indvandrer- og integrationsdebatten, heriblandt Socialdemokratiet.

Denne projektrapport forsøger netop at belyse den diskursive udvikling Socialdemokratiet har gennemgået de seneste to til tre årtier. Projektet vil heraf arbejde ud fra en historisk sammenhæng, hvoraf der bliver taget udgangspunkt i nogle historiske begivenheder, som projektet finder væsent-lige. Deraf vil der blive analyseret på de udvalgte begivenheder, hvilket vil være med til at afklare den diskursive udvikling Socialdemokratiet har været igennem. I den forbindelse gør vi brug af Norman Fairclough til at analysere nogle skelsættende politiske taler, heriblandt daværende stats-minister Poul Nyrup Rasmussens folketingstale fra 1999, hvor han adresserede Dansk Folkeparti direkte med de berømte ord ”Stuerene, det bliver I aldrig!”. Ydermere tages der udgangspunkt i Socialdemokraternes, partiprogram, integrationsudspil og udlændingeudspil samt Mette Frederik-sens kongrestale fra 2015.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider46

Emneord

  • Udlændingepolitik
  • Socialdemokratiet
  • Diskurs
  • Udvikling
  • Fairclough