Social Turn in the Danish Labour Market Integration of Refugees

Søren Vilhelmsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale arbejder med arbejdsmarkeds integration of flygtninge i Danmark. Fokus ligger
på forholdet mellem flygtninge og forskellige danske modeller for arbejdsmarkeds integration.
Specialet analyse bygger på en forståelse af arbejdsmarkedet som mere end et arbejde, men
som et socialt forum hvori både identitet, social kapital, og kulturelle forskelle mødes og
bearbejdes. Gennem en konceptualisering af det danske arbejdsmarked i forhold til flygtninge,
finder specialet at der generelt har været en stigning af flygtninge i arbejde, og at denne stigning
er grundet i en øget stigning på at oprette integrationsprogrammer rettet specifikt mod
arbejdsmarkedet. Specialet finder dog også problemstillinger i disse integrationsprogrammer.
Ny forskning viser at stigningen af flygtningen i arbejde i Danmark efter 10-11 år, enten går i
stå, eller at nogen falder ud af systemet igen. Gennem en analyse fokuseret på de sociale
aspekter af arbejdsmarkedsintegration, finder specialet at de danske modeller er baseret på at
få flygtninge i arbejde så hurtigt som muligt, i kontrast til at styrke selve arbejdssituationen, da
faldet i stigningen af flygtninge på arbejdsmarkedet kan skyldes sociale aspekter.
Konklusionen lyder at der er behov for et socialt perspektiv på de danske
arbejdsmarkedsintegrationsprogrammer, for at overkomme denne nedgang af flygtninge på
arbejdsmarkedet.

UddannelserGlobal Studies, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato3 sep. 2018
VejledereJohan Fischer & Garbi Schmidt