Social mobilitet i uddannelsessystemet: Social mobilitet i uddannelsessystemet

Mads Reiselbach Madsen, Kristine Bernat Ottesen, Frida Langgaard Jensen & Jens Møs Rasmussen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resume
Denne projektrapport belyser, om hvorvidt SU’en kan være et værktøj til at bryde den sociale arv i uddannelsen og dermed øge mobiliteten. SU’en blev implementeret i det danske samfund for at give lige mulighed for at få en uddannelse uagtet social baggrund. Rapportens reelle problem er, om det er sværere for individer fra uddannelsesfremmede hjem at bryde den sociale arv i uddannelsen, og hvorledes SU er et værktøj til at øge mobiliteten. Rapporten tager rent empirisk udgangspunkt i kvantitative empiri, som bruges til at dokumentere hvilke tendenser der gør sig gældende i Danmarks SU – og uddannelsessystem. Projektrapporten arbejder ud fra en deduktiv metode. Det præsenterede kvantitative materiale bliver understøttet og analyseret gennem Pierre Bourdieus sociologiske teorier. I rapporten konkluderes der at SU’en alene ikke kan være med til at bryde den sociale arv i uddannelsen, da de samfundsmæssige strukterer fastholder og reproducerer samfundets individer og magtpositioner. Der bliver yderligerer diskuteret hvilke andre løsninger, der kan være med til at øge mobiliteten i uddannelsen her i blandt en større fokuseringen af barnets tidligere udvikling.


UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2016
Antal sider56
VejlederePernille Faxe

Emneord

  • Social mobilitet
  • SU