Social mobilitet i kommuner: Ulighed på tværs af danmarkskortet

Sofie Matilde Billeskov Moss, Tue Steinecke Pedersen, My Sille Thomsen & Arendse Malene Lund

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport ønsker at besvare spørgsmålet om, hvordan det kan forklares, at der er en ulighed i social mobilitet mellem kommuner, og hvordan denne ulighed kan udlignes. For at undersøge dette spørgsmål er teoretikerne Pierre Bourdieu, Émile Durkheim og Michel Foucault blevet brugt til at forklare den problematik, vi forsøger at undersøge i rapporten. Deres respektive teorier om habitus og kapital, social sammenhængskraft og governmentality forklares og bruges til at besvare problemstilingen.
Problemet undersøges gennem en komparativ analyse af Egedal og Vordingborg kommune gennem vores kvantitative empiriske data og kvalitative interviews fra respektive lokale politikere. Metodisk bruger undersøgelsen de kvantitative empiriske data til at belyse problemet, mens de kvalitative data bruges til at undersøge løsninger og aspekter af problemerne.

Resultaterne viser vigtigheden af ​​samarbejdet mellem kommunerne, som skal sikre, at der sker en kapitaludveksling mellem ressourcesvage og ressourcestærke borgere. I vores forskning blev det konstateret, at hvis kommuner har homogene populationer, er der en risiko for at reproducere social arv på en positiv eller negativ måde.
Endvidere konkluderer rapporten at de socioøkonomiske forskelle ikke kan overses, da det spiller en stor rolle for kommunernes udnyttelse af ressourcerne.
Ydermere bruger kommunerne styringsrationaliteten governmentality i et forsøg på at styre borgerne henimod det bedste valg for samfundet. Styringen bliver diskuteret, da den skabe en ulighed ved at være mest effektiv overfor ressorcestærke borgere, men med et socialliberalistisk syn, kan det også skabe mere lighed. Afslutningsvis konkluderes det at ulighed blandt kommuner kan skade den sociale sammenhængskraft.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider83
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • Social mobilitet
  • Social arv