Social kontrol i Faderhuset

Jeppe Kabell, Jesper Frandsen, Sarah Maria Friis Sharif & Michael Rasmussen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Rapporten hedder ‘Social Kontrol i Faderhuset’, og beskæftiger sig med de processer, der gør det muligt for Ruth Evensen at fastholde sin unikke position i sekten som den altdominerende leder.I rapporten analyseres Faderhusets strukturer og sociale processer ud fra forskellige teorier om social kontrol, habitus, kapitaler og karismatisk ledelsesteori. Her er nogle af konklusionerne fra rapporten: * Faderhuset er en sekt. Vi anvender i rapporten 6 forskellige sektdefinitioner, og Faderhuset opfylder samtlige betingelser i samtlige definitioner. * Ruth Evensen nyder en helt unik magtposition i kirken og fremstår over for kirkens medlemmer som den højeste autoritet i deres liv. * Faderhusets medlemmer lever i en virkelighed, hvor alle problemer skyldes onde ånder og dæmoner. Medlemmerne udsættes af Faderhusets ledelse for dybt traumatiserende dæmonuddrivelser, hvilket er en vigtig del af sektens kontrolapparat. * Medlemmerne i Faderhuset manipuleres vha. raffinerede metoder til at give enorme pengesummer til kirken. Ligeledes manipuleres medlemmerne i stort omfang til at lave gratis fysisk arbejde, som sekten og familien Evensen tjener penge på. * Mange medlemmer bryder ud af sekten med alvorlige sår på sjælen. Ødelagte mennesker, der næsten ikke kan behandles, arbejde eller indgå i almindelige sociale relationer er næsten hverdagskost for de specialister, der arbejder med at hjælpe udbrydere. Vi mener, at der bør rejses en debat i Danmark om, hvorvidt dele af vores lovgivning skal ændres, så vi kan forhindre religiøse overgreb som de, der sker i Faderhuset, Evangelist, Jehovas Vidner, Scientology m.fl. Den konkrete udformning og indhold af denne lovgivning ligger udenfor for vores kompetenceområde. Derfor opfordrer vi på baggrund af denne rapport det danske Folketing til at indkalde til en høring, hvor alle relevante eksperter inviteres til en drøftelse af, hvad der kan gøres for at forhindre yderligere religiøse overgreb i Danmark.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2007
VejledereAage Hans

Emneord

 • social kontrol
 • guru
 • birger langkjer
 • kreationisme
 • faderhuset
 • fremgangsteologi
 • misbrug
 • niels underbjerg
 • knut evensen
 • ruth evensen
 • bandholm hotel
 • psykisk vold
 • fundamentalisme
 • ungdomshuset
 • christian hedegaard
 • tvangsægteskab
 • tungetale
 • frikirke
 • ekstremisme
 • creationisme
 • tiende
 • gud
 • pinsebevægelsen
 • flemming balvig
 • pierre bordieu
 • kristendom
 • indre mission
 • mrkab.com
 • kult
 • stempling
 • kristen fundamentalisme
 • cyril malka
 • resocialisering
 • simon peter evensen
 • herlighedsteologi
 • evangelist
 • sekter
 • religionssociologi
 • kirkeministeriet
 • sekterisk
 • kollekt
 • lovsang
 • danmark
 • kbc
 • profetisk tale
 • sociologi
 • psykiske overgreb
 • dæmonuddrivelse
 • max weber