Social kapital i frivillige netværk

Mathias Hulgård Christiansen, Adam Johan Wengel Hansen, Katrine Møller Jensen, Nikoline Qvist Kjeldsen & Thea Karma Kanafani Sandberg

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt undersøger individets engagement og motiver til at indgå i frivilligt arbejde. Det ontologiske og epistimologiske udgangspunkt for projektet er baseret på Heidegger og Gadamers filosofiske hermeneutik. De sociologiske teorier, der er blevet benyttet, baseres på teorier om, hvordan social kapital opstår i relationer, og hvordan individets motiver vil influere karakteren af disse relationer. Politologi ses i inddragelsen af den tidligere VK-regerings National Civilsamfundsstrategi fra 2010 som en ramme for projektets undersøgelse og i diskussionen af, hvorvidt relationernes karakter i frivillige netværk har en indflydelse på samfundets sammenhængskraft. Den empiriske undersøgelse, hviler på to kvalitative interviews med to koordinatorer og seks frivillige fra Ungdommens Røde Kors, og Indvandrer Kvindecenter. Disse interviews udgør projektets empiriske grundlag. Problematikken er blevet belyst i to dele; den første del omhandler individets motiver til at arbejde frivilligt. Habermanns motiv-dimensioner er blevet inddraget for at skabe forståelse for de frivilliges motiver. Anden del bygger videre på den første del, i undersøgelsen af motivernes indflydelse på den sociale kapital, der opstår i disse organisationer. Dette vil undersøges ved at benytte væsentlige teoretiske begreber fra Bourdieu og Putnams værker. Efter analysen diskuterer projektet i hvilket omfang, det frivillige arbejde kan være med til at skabe sammenhængskraft i det danske samfund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2012

Emneord

  • Social kapital, frivilligt arbejde, frivillighed, netværk, sociale relationer, sammenhængskraft, Ulla Habermann, Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam, motiver, motivdimensioner, unge, Søren Juul, Lars Torpe, bridging social kapital, bonding social kapital, linking social kapital, doxa, felt, habitus, filosofisk hermeneutik, historicitet