Social Entrepreneurship Politicized

Johannes Lockwood

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Hovedformålet med denne opgave er at forsøge at forstå det nye fænomen “Det socialt Entreprenante Politiske Parti” via et single case-studie af Alternativet. Ydermere er hensigten at undersøge i hvilket omfang det teoretiske concept “Politisk Social Entreprenørskab” konvergerer eller divergerer med den eksisterende teori inden for Socialt Iværksætteri. Dette undersøges via en teoretisk triangulering af begrebet Socialt Iværksætteri som fører til 4 operationaliserebare dimensioner a) Socialt drive og identitet b) Værdiskabelse c) Social Innovation 4) Organisatorisk/cross-sectorial. Disse 4 dimensioner består af hver 59 indikatorer som hver efterprøves på Alternativet. 58 ud af de 59 indikatorer for Social Entreprenørskab viser at være kongruente med fænomenet “Det Socialt Entreprenante Politiske Parti” Efterfølgende problematiseres den interne validitet, hvilket skaber et mere nuanceret billed af den umiddelbare komplette kongruens i mellem de to koncepter. Ydermere diskuteres der fremtidsudsigterne for “Det socialt Entreprenante Politiske Parti” ud fra teori om politisering, governance og diskurs.

UddannelserSocialt Entreprenørskab og Management, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato29 okt. 2015
VejledereLuise Li Langergaard

Emneord

  • Social
  • Entrepreneurship