Social arv: Rekruttering til akademiske uddannelser

Amanda Hougaard Mikkelsen, Josephine Amalie Skøt, Cecilie Kirk & Line Schøning Hansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Der ses stadig i 2018 en tendens til, at mange unge, i nogen grad, stadig følger forældrenes uddannelsesbaggrund på trods af, at vi ikke længere lever i et traditionelt samfund. Dette har skabt undren, da individet er fri af begrænsninger og dermed også har frie uddannelsesvalg. På baggrund af dette har vi valgt at undersøge, om familiens uddannelsesbaggrund stadig sætter rammerne for den unges uddannelsesvalg i det senmoderne samfund. Vores problemformulering lyder således:

“Hvad betyder forældrenes uddannelsesbaggrund ift. rekruttering til de akademiske uddannelser?”

For at besvare problemstillingen redegøres der til start i opgaven for relevante teorier og begreber udarbejdet af Pierre Bourdieu og Anthony Giddens, med udgangspunkt i “klassisk og moderne samfundsteori” og “Anthony Giddens introduktion til en samfundsteoretiker”. Derudover defineres sociale klasser og uddannelsesniveau for at få en afgrænset forståelse af undersøgelsesområdet. Den analyserende del er opdelt i 3 afsnit med arbejdsspørgsmål som vejledende overskrifter. Dette har vi gjort for at skabe struktur og overblik over de forskellige fokuspunkter, som vi har valgt at lægge vægt på. I analysen har vi, på baggrund af forskelligt empirisk materiale, søgt at skabe en bredere forståelse med forskellige vinkler. Den diskuterende del af opgaven er ligeledes opdelt i afsnit efter arbejdsspørgsmål for at bibeholde strukturen. Til slut i opgaven har vi valgt at perspektivere til videre relevant undersøgelse, som vores opgave lægger sig op til.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider58
VejledereKasper Bering Liisberg

Emneord

  • social arv
  • akademiske uddannelser
  • kulturel kapital
  • mønsterbrydning