Social arv og ungdomsuddannelse

Oliver Alexander Strube, Kristian Sylvest Wendt Jensen, Anders Erza Tøfting Hove, Kathrine Følsgaard & Lotte Hjort Larsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract The purpose of the report is to examine if there is a connection between social heritage and students who do not complete an education after completion of 9th grade. In the discussion of global educational competiveness this is a socially issue that is mentioned daily. According to DEA’s report, the then government in 2006 sat the goal that 95 percent of Danish students completing 9th grade should have finished an education by the year 2015. We find this interesting as we have learned from studying statistics that this is not an realistic ambition. Hence our interest in studying this issue closer. Our methodological considerations have mainly been to include theory from Pierre Bourdieu and Thomas Ziehe, as well as interviews, statistics and other written sources. We do this in order to remain objective and ensure that the issue is addressed from multiple angles. In our conclusion we see that there is in fact a connection between social heritage and other external factors and the lacking completion on an education. Resume Vi har med projektet til formål, at undersøge om der er en sammenhæng mellem social arv, og de, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse efter endt 9. klasse. Dette omtales i dagligdagen, som et samfundsmæssigt problem, da det er vigtigt, at vi kan være konkurrencedygtige på et globalt plan. Ifølge DEAs rapport, satte den daværende regering i år 2006 et mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have fuldført en ungdomsuddannelse efter endt 9. klasse i år 2015, hvilket vi gennem statistikker har erfaret, ikke er en realistisk ambition. Vi fandt det derfor interessant at undersøge dette nærmere. Vores problemformulering har vi valgt, at kalde: Hvilken indflydelse har social arv på, om man havner blandt de 20 procent, som ikke fuldfører en ungdomsuddannelse efter endt 9. klasse? Vores metodiske overvejelser har ligget i, at inddrage teori med henholdsvis Pierre Bourdieu og Thomas Ziehe, interviews, statistik og skriftlige nedskrevne kilder. Dette gør vi for at sikre, at vi undersøger problemstillingen fra forskellige vinkler. Vi kan konkludere, at der ses en sammenhæng mellem social arv samt udefrakommende faktorer og det at man ikke fuldfører en ungdomsuddannelse.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato2 jan. 2014

Emneord

  • Social arv
  • Ungdomsuddannelse