Socialøkonomiske virksomheder: Dankbar ApS

Maham Samia Zubair, Vjosa Memisi, Rhamo Abdulahi Hussein & Camilla Skovgaard Nielsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

For at kunne udarbejde vores basisprojekt 3, har vi valgt at tage udgangspunkt i virksomheden Dankbar ApS. Dankbar er en virksomhed, der tager hånd om og hjælper sårbare og psykisk syge børn og unge med at lærer, udvikle, motivere og tager hånd om deres problematikker ved at stille en masse eksperter og andre faglærte medarbejdere til rådighed for disse mange børn og unge. Virksomheden er til stor gavn for børn og unge med problemer og grænser, der kan være svære at overskride. Dankbar har blandt andet en skole de stiller til rådighed for disse børn og unge, og tilpasser forløb og kurser til hver enkelte elev af Dankbar Skole. Dernæst tilbyder Dankbar at give disse børn og unge jobs i deres butikker og caféer, som eksempelvis, Café Freunde og livsstilsforretningen Zusammen, nær Trekroner Station.
Udover at basisprojektet klargør, hvad virksomheden er for en slags, tages der også hånd om den dybere og bredere forståelse af virksomheden ved bl.a. at tage hånd om organisationen. Der er blevet udarbejdet en organisationsstruktur, samt en Business Model Canvas, Værdikæde og De 7 P’er, som skal være med til at give læseren et overblik over Dankbar. Disse modeller og teorier ligger inde for feltet markedsføring. Der er udover dette blevet taget hånd om en masse videnskabsteoretiske tilgange med lidt hjælp fra sociologien og politologien.
I dette projekt tages der hånd om videnskabsteorien filosofisk hermeneutik med en let inspiration fra fænomenologien. Når man snakker sociologi og politologi, er der blandt andet blevet udarbejdet en diskursiv diskussion baseret på, hvorvidt Dankbar ApS har en relevans for samfundet og hvorvidt De kan kalde sig for en socialøkonomisk virksomhed. Der er blevet taget en masse holdninger og stillinger op mod hinanden, som til slut skal bidrage til en overordnet konklusion for opgaven. Derudover ligger der også til grunde for et af vores arbejdsspørgsmål, hvorvidt Dankbar er en social virksomhed og hvilken relevans har det for samfundet? Hvilke fordele og ulemper tillægger Dankbar til samfundet med fokus på social, kulturel, symbolsk og økonomisk kapital
mv. Dette spørgsmål hæfter sig også væsentligt meget op af de sociologiske og politologiske opfattelser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider51
VejledereKenneth Hansen

Emneord

  • Legitimitet
  • Stakeholders
  • Etik og moral