Sluseholmen - et godt byrum? Sluseholmen - a good urban space?

Lea Holstein Knudsen, Signe Helledi Steensen, Maria Flintholm Jørgensen, Louise Steiner Bruun & Anne-Sofie Fanøe Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Sluseholmen – et godt byrum Dette projekt tager afsæt i en samfundsmæssig problemstilling, som vedrører planlægningen af boligområder. Projektets grundlæggende spørgsmål omhandler, hvorvidt det er muligt at planlægge sig til et godt byrum, og hvor grænserne for byplanlægning går. Med teoretisk afsæt i arkitekten Jan Gehl og by-sociologen John Pløgers forståelser for det gode byrum undersøger vi, hvordan det nybyggede område i Københavns Sydhavn, Sluseholmen kan forstås. Her er fokus på beboernes oplevelser af det gode byrum i forhold til den fysiske udformning. Opgavens empiri består af kvalitative interviews med beboerne i Sluseholmen, samt indsamlede dokumenter, der omhandler den fysiske planlægning af Sluseholmen. Sluseholmen – a good urban space? This project is based on urban planning, and the project concerns the planning of residentals. The fundamental question regards, whether it is possible to create a good urban space, and also the question concerning the boundries of urban planning. The project is based theoretical on the arhcitect Jan Gehl and the sociologist of urban planning John Pløger, and their views regarding what they perceive as a good urban space. In that content, we examin how the newly build residentail Sluseholmen, function as a good urban space. The focus will rely on the residentials, and their experiences when it comes to living in Sluseholmen, and how they experience the psysical design. The empirical data of the project consists of qualitative interviews of the residentials of Sluseholmen, and documens, which regards the urban planning of Sluseholmen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato11 jan. 2010
VejledereJesper Visti Hansen

Emneord

  • byplanlægning
  • Sluseholmen
  • Jan Gehl
  • Byliv
  • hermeneutik
  • Arkitektur
  • Københavns Sydhavn
  • John Pløger
  • byrum