Sluseholmen - en kanalby til biler

Bjørn Nielsen, Simikka Marie Hansen & Jonathan Reghev

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne bachelorrapport tager sit udgangspunkt i en case omkring Sluseholmen i Københavns Sydhavn. Sluseholmen er indenfor de sidste ti år blevet forvandlet fra nedslidte industriområder til eksklusive boligområde med store heldighedsværdier. Perspektiver om mobilitet, bæredygtighed og borgerinddragelse har været så godt som ikke tilstedeværende, og bilen er stort set den eneste reelle transportmulighed i dag. Planlægningsprocessen har været præget af en vækstorienteret tankegang, en stor hastighed og en lukket eksklusiv gruppe af beslutningstagere, og samlet set ser vi et stort problem i sådan en fremgangsmåde. Derfor opstilles der i denne rapport en hypotese om, at autologik som tankegang har været et styrende rationale i planlægningen, og spørger til hvordan det har formet processen og udfaldet. Dernæst bliver det analyseret hvilke underlæggende mekanismer, der har faciliteret at autologikken kunne blive så styrende, og hvilke negative konsekvenser det har for beboernes mulighed for frit selv at vælge transportmiddel og for samfundet som helhed.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jun. 2010

Emneord

  • Byplanlægning
  • Sluseholmen
  • Mobilitet
  • Autologik