Slinger i valsen - Det repræsentative demokratis tilstand i Lejre: The Condition of Representation in Lejre

Rasmus H Sørensen, Lasse H Oetzmann, Julie W Bengtson, Kaare D Simonsen & Anita M Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Slinger i Valsen – Det repræsentative demokratis tilstand i Lejre Opgaven handler om mangel på konsensus mellem borgere og politikere i repræsentativt perspektiv. Der tages udgangspunkt i Lejre Kommune, hvor der i efteråret 2004 opstod klare skel blandt borgere og politikere i opfattelsen af hvilke samarbejdspartnere, der i fremtiden vil være mest fordelagtige for kommunen. Størstedelen af borgerne ønskede en sammenlægning med Hvalsø og Bramsnæs Kommuner. Mens flertallet i kommunalbestyrelsen var tilhængere af en sammenlægning med Roskilde og dermed muligheden for at blive til en del af en ny storkommune. Efter en vejledende folkeafstemning, hvor borgerne var stort set enige om, at Lejre kommune skulle forblive en landkommune, måtte kommunalbestyrelsen bøje sig. Manglende konsensus mellem borgere og politikere sætter det repræsentative demokrati i en vanskelig situation. Vi undersøger omfanget af de problemer, som konflikten medfører, og vurderer det repræsentative demokratis tilstand i denne konkrete sag. The Condition of Representation in Lejre The project report focuses on the lack of consensus between citizens and politicians in the perspective of the Danish democratic representation. The main case of the project is the small municipality of Lejre, in which an open conflict between groups of citizens and politicians emerged in autumn 2004, as a result of the implementation of a full-scale reform of the Danish municipalities. The majority of the citizens wished to corporate with two small neighbouring municipalities, while a majority amongst the politicians had planned to corporate with the larger city of Roskilde. Following a referendum, where the citizens clearly preferred a small corporation with the two neighbouring municipalities, the politicians were forced to follow the result. The lack of consensus in the local democratic institutions is, according to representation theories, a problem, which is the basis of this project report, researching the extent of the problems emerged from this conflict, and forming an analysis of the state of the Danish democratic representation.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2005
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • demokrati
  • vals
  • Kommunesammenlægning
  • Representation
  • Lejre
  • vejledende folkeafstemning
  • Nationalpark Skjoldungernes Land