Skrivepædagogik - Piaget og Vygotskys indflydelse på undervisningsministeriets "Tænk - vi skriver"

Drude C.T. Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Opgaven handler om procesorienteret skrivepædagogik. Analysegenstanden er undervisningsministeriets publikation ”Tænk – vi skriver”. Denne analyseres ud fra Vygotskys begreb zonen for den nærmeste udvikling og Piagets begreb adaption. Det konkluderes, at disse begreber har indflydelse på min analysegenstand. Efterfølgende kritiseres ”Tænk – vi skriver” ud fra artiklen ”En teori om skrivning som kognitiv process” fra bogen ”Skriveteori”, og jeg opstiller min egen skrivemodel. Dernæst diskuteres det problematiske i begrebernes indflydelse på analysegenstanden, herunder teoretikernes store fokus på interpersonelle relationer, Piagets universalitet, coachens rolle i læring m.m. Det konkluderes, at der er flere problematiske aspekter ved begrebernes indflydelse på analysegenstanden. Til sidst perspektiveres opgaven til det besynderlige faktum, at undervisningsministeriet ikke har udgivet nogen nye publikationer om procesorienteret skrivepædagogik siden 1993.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006
VejledereChristian Kobbernagel

Emneord

  • skrivepædagogik
  • Vygotsky
  • Piaget