Skraldere - One man's trash another man's treasure: Dumpster divers - One man's trash another man's treasure

Anne Jensen Sønderup, Julie Andersen, Benjamin Frimand-Meier, Aleksander Haldrup & Alberte Hjort Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt belyser skraldere i København ved at gå induktivt til værks med kvalitative interviews af skraldere. Disse skraldere anskaffer sig fødevarer gratis fra butikkers containere. Der undersøges, hvilke økonomiske, politiske og sociale motiver skralderne har for at gøre dette. Der konkluderes, at skralderne har en alternativ forbrugeradfærd og udgør en modkultur til det dominerende samfund med en fælles hverdagsadfærd og en række fælles normer og værdier. Desuden kan det konkluderes, at de i et vist omfang er økonomisk rationelle ved at skralde. Til slut diskuterer projektet, om skralderne er solidariske. De er solidariske over for hinanden og for dele af samfundet men kan også ses som usolidariske, da de i mindre grad bidrager til statskassen. I projektet bruges bl.a. Axel Honneth, Zygmunt Bauman, Jukka Gronow og Harold Garfinkel.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jun. 2012
VejledereNiels Nolsøe

Emneord

  • skraldere
  • forbrugeradfærd
  • skrald
  • solidaritet