Skoleskove i natur/teknik undervisningen: School forests in general science

Hoda Al-Ansari, Ala Al-Najar, Sedi Byskov, Urd Steendahl Grandorf, Tina Jensen, Marie Louise Mogensen & Helga Marie Sode

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract This project is about the use of school forests in general science in primary school. The project examines whether school forests, as a teaching tool of natural science, affects pupils ability to learn and their knowledge on ecology. Furthermore the project examines general science teachers’ knowledge about school forests, and their motivation to use them in their lessons. In accomplishing the project, literary surveys, a survey testing two 4th grade pupils knowledge on ecology, an interview, questionnaire surveys, directed to the teachers who are teaching 4th grade in general science, have been conducted. The pupils test is based on a comparison of the two classes’ knowledge on ecology. One of them uses the school forest, Bjerregårdsskoven, and the other one does not. The results from the pupils’ test showed no significant difference between the two classes knowledge. There have been mailed 41 questionnaires to all of Sealand’s council. The teachers in each council have been randomly chosen. We concluded that the knowledge and use of school forests is limited. The results from the teachers’ survey also showed that the teachers are very optimistic about the use, but they lack teaching material to the nearby school forest. The amount of respondents has been small, and therefore our results cannot be used as a generalization, but merely as an indication. Abstrakt Dette projekt omhandler brugen af skoleskove til natur/teknik undervisningen i folkeskolen. Projektet undersøger hvorvidt brugen af skoleskove, som formidlingsredskab, påvirker elevernes viden om økologi. Derudover undersøges natur/teknik læreres kendskab til skoleskove og deres motivation til at inddrage skoleskove i undervisningen. Til udarbejdelsen af rapporten er der brugt litteraturstudier, test af to 4. klassers viden om økologi, interview og spørgeskemaundersøgelse af natur/teknik lærere til 4. klasse. Testen af eleverne er baseret på en sammenligning af to klassers viden om økologi, hvor den ene klasse benytter en skoleskov, Bjerregårdsskoven, og den anden skole benytter ikke en skoleskov. Resultatet fra elevtesten viste, at der ikke var en signifikant forskel på de to klassers viden om økologi. Der er fremsendt 41 spørgeskemaer til lærere i samtlige kommuner på Sjælland. Lærerne er udvalgt efter stikprøve i kommunerne. Vi konkluderede, at kendskabet om skoleskove er lille, og at brugen af disse er mindre. Resultatet fra lærerundersøgelserne viste også, at de adspurgte lærere er meget positive overfor inddragelse af skoleskove, men de mangler undervisningsmateriale til den lokale skoleskov. Antallet af returnerede svar har været få, og derfor kan vores resultater ikke benyttes til en generalisering, men kun som en indikation af situationen.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2008
VejledereSøren Achim Nielsen

Emneord

 • slutmål
 • trinmål
 • skoleskove
 • Skoleskove i natur/teknik undervisningen
 • Fælles Mål
 • elevtest
 • natur/teknik
 • økologi
 • Skoven i Skolen
 • 4. klasse
 • Svinninge
 • Vallekilde-Hørve
 • spørgeskema
 • Bjerregårdsskoven
 • økobaser