SkoleIntra: Undersøgelse og evaluering af intranet til samarbejde mellem personale og forældre i folkeskolen.

Charlotte Denice Frølich Heegaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale er en evaluering af anvendeligheden af de danske skolers intranet, SkoleIntra af itslearning, og hvilke udfordringer og problemer brugerne oplever med systemet. På baggrund af brugernes oplevelser med SkoleIntra bliver der udarbejdet et designforslag af brugergrænsefladen.

Først bliver SkoleIntra evalueret og der bliver udarbejdet empirisk materiale baseret på interview med forældre, lærere, en skoleleder og en SFO-leder. Igennem disse interview bliver der dannet et overblik over styrker og svagheder ved SkoleIntra fra brugernes synspunkt. Derudover bliver det empiriske materiale også brugt til at etablere behovet fra forældre og personalet på en skole. Ud fra disse data startes et re-design af brugergrænsefladen af både ForældreIntra og PersonaleIntra. Først ved at udarbejde paper mockups og senere digital mockups, i prototype programmet Axure, som blev baseret på Jenifer Tidwells designbegreber i bogen Visual Hierachy. I forbindelse med re-designet af PersonaleIntra, fik jeg hjælp fra en lærer, som lavede et paper mockup af, hvordan han syntes, PersonaleIntra skulle se ud.

Begge digital mockups blev testet op imod de 20 designprincipper af Ian Wisler-Poulsen, og herefter blev de testet af en bruger af både ForældreIntra og PersonaleIntra. I forhold til brugervenlighed var begge re-designs en forbedring i forhold til det nuværende SkoleIntra. Det er stadig behov for yderligere forbedring, men overordnet set kan det konkluderes at SkoleIntra som det er i dag er et godt værktøj til arbejdet på en skole og for forældre. Det har blot behov et nyt design med fokus på brugervenlighed.

UddannelserInformatik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 jun. 2016
Antal sider47
VejledereBent K. Slot

Emneord

 • SkoleIntra
 • Usability
 • Informatik
 • ForældreIntra
 • PersonaleIntra
 • Efficiency
 • Effectiveness
 • Satisfaction
 • Utility
 • Intranet
 • Interaktiv design