Skizofreni: Genetisk Disponering & Obstetriske Komplikationer: Schizophrenia: Genetic Disposition & Obstetric Complications

Ala Al-Najar, Sarah Myken & Kasper Rud Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Skizofreni er en psykisk lidelse, der både forekommer sporadisk, med en livstidsrisiko på 1 %, og familiært, med en heritabilitet på ca. 70%. Skizofreni er forbundet med en nedsat fertilitet, hvilket betyder at de genetiske risikofaktorer der prædisponerer for skizofreni er genstand for negativ selektion. Alligevel er prævalensen relativt konstant verden over. Der er blevet opstillet flere hypoteser i håb om at forklare dette paradoks. En af hypoteserne er, at ustabiliteten i den menneskelige arvemasse medfører, at de genetiske varianter med høj risiko for skizofreni genopstår de novo. Formålet med projektet er at undersøge om hypotesen afspejles i en øget forekomst af spontane aborter eller andre obstetriske komplikationer. Ud fra vores litteraturstudie, finder vi en sådan sammenhæng plausibel, det er endvidere nødvendigt med nærmere forskning for at klarlægge forbindelsen.

UddannelserMedicinalbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2011
VejledereThomas Hansen & Jesper Thorvald Troelsen

Emneord

  • obstetrik
  • skizofreni
  • genetik
  • CNV