Skibsklarerergården fra et børneperspektiv

Anna Louise Dølpher, Kathrine Hytten, Charlotte Infeld & Nicoline Falcon

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i problematikken om, at børn ikke interesserer sig for kunst og kultur. Vi griber ind i denne ved at udvikle et undervisningsmateriale til det kulturhistoriske museum, Skibsklarerergården, der skal bruges i forbindelse med historieundervisningen i 5. og 6. klasse. Derfor arbejder vi både med en primær målgruppe, eleverne, og en sekundær målgruppe, lærerne. Vi har gennemført kvalitative interviews med begge målgrupper, så vi kan udforme undervisningsmaterialet mest hensigtsmæssigt. Disse analyserer vi ved brug af teorien om sense-making, da vi ønsker at implementere målgruppernes behov og præferencer i vores produkt. På baggrund af målgruppeanalysen kan vi konkludere, at vi kan skabe en interessant oplevelse for eleverne ved at udvikle et digitalt tiltag i form af en app. Denne skal indeholde en række funktioner, der involverer eleverne aktivt i museumsbesøget.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato6 jan. 2014
VejledereHenriette Bernhoff Lungholt

Emneord

  • Undervisning
  • Folkeskole
  • Museum
  • Digital
  • Formidling
  • Applikation