Skatteunddragelse i EU

Jens Oliver Hancke, Eugen Gesler Durig, Emma Marie Poorthuis & Daniel Aarfelt Andersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt vil de bagvedliggende økonomiske strukturer og mekanismer for EU- medlemslandenes med ansvar ved skatteunddragelse blive undersøgt. I projektet vil der forekomme en dokumentanalyse af Apples CEO, Tim Cooks brev “En meddelelse til Apple-fællesskabet i Europa” i forbindelse med Irland og Apples sag og konkurrencekommissær Margrethe Vesteragers tale ”Competition Policy in Context”, for at belyse de forskellige aktøres holdninger til skatteunddragelsen. For at identificere de økonomiske mekanismer som aktiverer skatteunddragelse, vil projektet benytte den videnskabsteoretiske retning kritisk realisme. Der vil i den forbindelse blive analyseret på om tre caselande henholdsvis Holland, Luxembourg og Irland har fællestræk ved deres særskatteaftaler. For at projektet vil kunne identificere disse tre mekanismer, vil den keynesianske teori, Ove Kaj Pedersens teori om Konkurrencestaten og Agnar Sandmos teori om skatteunddragelse blive benyttet.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato29 maj 2017
Antal sider53
VejlederePeter Aagaard

Emneord

  • skatteunddragelse
  • tax fraud
  • EU
  • kritisk realisme
  • mekanismer
  • strukturer