Skattely

Tobias Liljeqvist, Sebastian Jensen, Joy Amping Wade, Samir Harun Yusuf, Sebastian Højmark Lorentzen & Daniel Schønnemann Christiansen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I dette projekt undersøges hvordan skattely er blevet italesat efter lækagen af Panama Papers, og hvilken betydning italesættelsen har haft. I projektet behandles italesættelsen af skattely som begreb gennem en diskursanalyse, inspireret af den franske filosof Michel Foucault. Konsekvenserne ved forståelse af skattely bliver fremtrædende i analyser baseret på spørgeskemaundersøgelse og semistruktureret interviews. Endvidere vil projektet belyse politisk adfærd omkring skattely for en afgrænset periode. Projektet læner sig således op ad den metodiske tilgang `mixed methods´. I projektet konkluderes det at eksperter og NGO’er i første del af perioden havde magten i diskursen, men som senere synes overtaget af politiske aktører. Dette kommer til udtryk, da en ændring i diskursen synes at gå fra magtkamp om definitionen af skattely, til at blive en kamp om, hvordan det søges løst. Således udledes det samtidig i projektet at politiske aktører lader sig påvirke og inspirere af viden fra eksperter og NGO’er. Disse magtkampe som har eksisteret i diskursen synes også at have haft effekt på befolkningens forståelse af problematikken omkring skattely.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato25 maj 2016
Antal sider70
VejledereOle Bruun