Skaber Google blinde vinkler i oplysningen? Et projekt om Googles personaliserede søgning, virtuelle filterbobler og demokratiske barrierer

Rikke Bech Ziirsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt rejser en demokratisk kritik af Googles personaliserede søgning. Grundantagelsen i projektet er, at personaliseringen af internettet skaber virtuelle, unikke parallelvirkeligheder – filterbobler – som vi ufrivilligt og ubevidst placeres i. Projektets teoretiske ramme udgøres af Eli Parisers teori om virtuelle filterbobler (2011) og Jürgen Habermas’ normative ideal om en borgerlig offentlighed (1962), der begrundes ud fra en deliberativ forståelse af demokrati. Begge teorier stiller skarpt på de demokratiske konsekvenser ved kapitalistiske interessers indvirke på forholdet mellem medier og borgere. Projektet konkluderer, at Googles personaliserede søgning fremmer virtuelle filterbobler, der hindrer den fulde oplysning. Da den personaliserede søgning baseres på brugerspecifikke præferencer, præsenteres vi kun for et algoritmisk manipuleret snævert udpluk af det reelle medie- og samfundsbillede, hvilket undergraver forestillingen om en borgerlige offentlighed som et veloplyst og kritisk ræsonnerende politiske fællesskab.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 jan. 2016
VejledereFlemming Juul Christiansen

Emneord

  • Google
  • Pariser
  • filterbobler
  • Habermas
  • Deliberativ demokrati
  • Borgerlig offentlighed