Situationsbaseret Ledelse - En analyse af lederes evne til at vekselvirke mellem fire ledelsesstile: Situational Approach - An analysis of a leaders ability to change between four leadership styles

Mads Fahnøe, Nicolai Herring Rasmussen & Søren Lauszus Weber

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at analysere hvordan opfattelsen af lederes evne til at vekselvirke mellem de fire ledelsesstile i Situationsbaseret Ledelse, kan nuanceres ved hjælp af eksisterende ledelsesteori. Gennem en hermeneutisk videnskabsteoretisk tilgang og en hypotetisk-deduktiv metode, analyseres det hvorledes de følgende teorier; Trait-, Skill- og Style-approach, Contingency- og Path-Goal- Theory, Transactional analysis, Transformational Leadership og GLOBE, kan udvide forståelsen for lederes evne til at vekselvirke mellem de fire ledelsesstile i Situational Leadership (henholdsvis den instruerende, den coachende, den understøttende og den uddelegerende leder). Projektet konkluderer at der er en række forhindringer, der hver især påvirker lederes evne til at vekselvirke mellem de fire ledelsesstile.

UddannelserVirksomhedsledelse, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2014
VejledereAnne Vorre Hansen

Emneord

 • GLOBE
 • Situationsbaseret Ledelse
 • Contingency Theory
 • Situational Appraoch
 • Ledelsesstil
 • Style Approach
 • Leadership styles
 • Trait Approach
 • Skill Approach
 • Path-Goal Theory
 • Transactional analysis
 • Transformational Leadership