Simulering af bevægelsesstrategier for nanorobotter til lokalisering af kræftceller

Daniel Bredgaard Hendriksen, Emilie Beske Unna-Lindhard, Casper Bøgeskov Hansen & Nils Müllenborn

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Indenfor kræftforskning forskes der i alternative metoder til kræftbehandling. Indenfor nanoteknologi arbejder forskere på at lokalisere kræftceller I et tidligt stadie ved brug af nanorobotter. Projektet fokuserer på at evaluere effektiviteten af to bevægelsesstrategier, Wiggle og Saltatory, igennem en sammenligning af de to. Vi opnår sammenligningen ved at lave to simulationer baseret på et tidligere studie, i et multi agent baseret computerprogram kaldet NetLogo. Efter indsamling af data fra simulationerne, analyserer og sammenligner vi bevægelsesstrategierne. Efter vores sammenligning diskuterer vi, hvilke forskelle, kunne have påvirket vores simulation til at være forskellig fra det tidligere studies. I forlængelse af dette diskuterer vi forbedringer, som kunne gøre vores simulationer mere virkelighedsnære. Vi foretager en analyse og når frem til konklusionen, at Wiggle strategien er mest effektiv. Vores konklusion er modstridende til det tidligere studies konklusion.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider60
VejledereKeld Helsgaun