Sikker viden og bevisførelse i naturvidenskab: Certain knowledge and proof making in natural science

Emil N. Heinrichsen, Johanne Aagaard, L. Malik R. Thrane, Aras A.M. Ali, Anders Samsøe-Petersen, Mikkel P. Andersen, Kenneth E. Jørgensen & Andreas E. Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport er et litteraturstudie, der beskæftiger sig med, hvordan selvforståelsen indenfor matematik og fysik har påvirket hhv. udviklingen fra euklidisk til ikke-euklidisk geometri og vilkårene for entropi som statistisk begreb. For at belyse selvforståelsen, inddrages forskellige filosofiske skoler og ismer. Vi beskæftiger os med Kuhn, Popper og Lakatos, samt empirisme, rationalisme, positivisme, falsifikationisme og paradigmer. Rapporten indeholder cases fra både matematik og fysik, da vi på den måde har mulighed for at sammenligne selvforståelsen for begge videnskaber. Vi konkluderer, at den matematiske selvforståelse både har været katalysator for og med til at bremse udviklingen af den ikke-euklidiske geometri. Vi konkluderer endvidere, at den fysiske selvforståelse har haft en positiv indflydelse på entropiens vilkår. English Abstract: This report is a literary study of the self awareness within mathematics and physics and how this has affected the development from Euclidean geometry to non-Euclidean geometry and the terms of entropy as a statistic phenomenon. In order to analyse this self awareness we include different philosophic schools and isms. We take in Kuhn, Popper and Lakatos, as well as empirism, rationalism, positivism, falsificationism and paradigms. The report covers cases in mathematics and physics here by allowing us to compare the self awareness of both. We conclude that the self awareness of mathematics has been both a catalyst and a hindrance towards the development of non-Euclidean geometry. Furthermore we conclude that the self awareness in physics have had a positive influence to the terms of entropy.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato5 jan. 2009
VejledereCarsten Lunde Petersen

Emneord

 • Bevisførelse
 • Fysik
 • Erkendelsesteori
 • Videnskabsteori
 • Sikker viden
 • Ikke-Euklid
 • Entropi
 • Matematik
 • Euklid
 • Naturvidenskabens selvforståelse
 • Termodynamikkens 2. lov