Serviceassistenter : - et godt arbejde for mænd og kvinder? : om rengøringsassistenters og portørers arbejdsmiljø ved indførelse af serviceassistenter på sygehuse

Ida Bering, Betina Halbech & Solveig Jakobsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Denne rapport handler om indførelse af serviceassistenter på sygehuse, hvor faggrænser mellem portører og rengøringsassistenter nedbrydes som led i at opnå øget effektivitet og besparelser via en mere fleksibel og smidig organisering af servicearbejdet. Serviceassistentidéen rummer potentielt muligheder for at mindske (køns)arbejdsdelingen. Derved kan især rengøringsassistenternes jobs, der er præget af ensidigt, gentaget arbejde, lav løn og lav status, udvikles, mens portørerne kan opnå mindre tungt og fysisk belastende arbejde. De hidtidige erfaringer med serviceassistentprojekter på sygehuse har dog vist, at omstillingerne har skabt konflikter og stor utilfredshed især fra portørgruppen, som oplever, at udviklingen af rengøringsassistenternes arbejde er sket på deres bekostning. I projektet analyseres, hvilke muligheder og vanskeligheder der er for, at den aktuelle nedbrydning af faggrænser på sygehusene fører til forbedringer af begge faggruppers arbejdsmiljø. På den baggrund fokuseres i rapporten på, hvilke krav de to traditionelt kønsdominerede faggrupper stiller til arbejdet og hvilke muligheder og vanskeligheder, der har været for, at grupperne har kunnet gennemsætte disse krav i serviceassistentprojekterne. Rapporten bygger på empiriske studier af serviceassistentprojekterne på 4 sygehuse. Arbejdsmarkedets (køns)arbejdsdeling, sygehusenes bureaukrati og interne konflikt- og forhandlingsprocesser samt uformelle sociale processer mellem og i faggruppefællesskaber udgør vigtige forståelsesrammer for analyserne af de to faggruppers krav til arbejdet og gennemsættelse af samme. Vores analyser af serviceassistentprojekterne illustrerer, at det ikke er ligetil at opnå et godt arbejde for begge faggrupper. De to faggrupper har med baggrund i forskellige arbejdserfaringer meget forskellige krav til arbejdet, som umiddelbart kun vanskeligt kan forenes. I rapporten diskuteres, hvorfor begge faggrupper har haft vanskeligt ved at gennemsætte deres krav til arbejdet ved indførelsen af serviceassistenter. Sygehusledelsernes intensiveringsmål samt ledelsesinteresser i at nedbryde faggrænser og ikke arbejdsdelingen er væsentlige vanskeligheder for, at serviceassistentprojekterne fører til et godt arbejde for begge faggrupper. Hertil kommer manglende medarbejderindflydelse i omstillingerne samt sygehuses stærke faggrænser og hierarki. I rapporten peges på, at der potentielt findes muligheder for, at serviceassistentprojekterne fører til et godt arbejde for begge grupper, men at disse ikke udnyttet i de konkrete projekter.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 apr. 1997
Antal sider138
VejledereInger Stauning