Service-dominant-logic i Game: En undersøgelse af innovation, co-creation og netværk i den danske organisation Game

Frederik Rendtorff & Jeppe Handberg

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Dette er en undersøgelse af tilstedeværelsen af ​​service-dominant-logic i den danske NGO; Game. Denne nye teoretiske ramme for forståelse af værdiskabelse gennem value-in-socail-context betyder, at brugeren altid deltager i skabelsen af ​​værdi. Desuden fremhæver undersøgelsen, hvordan Game forsøger at nå deres mission gennem anvendelse af begreberne innovation, co-creation og netværk. Således kan denne undersøgelse skabe en forståelse for, hvordan organisationer anskues i lyset af en service-dominant-logic i forhold til at opnå deres mission. Undersøgelsen indeholder empiriske data i form af observationer på Enghavevej, hvor Games Streetmekka i København ligger. Der blev desuden gennemført to interviews med bestyrelsesformanden og en frivillig playmaker.
 
I processen med at besvare problemstillingen af ​​denne undersøgelse har vi taget en række valg, og der har været et par diskontinuiteter baseret på disse valg. Vi undersøger begrebet værdiskabelse i forhold til forbrugerne i en filosofisk hermeneutisk tilgang. Således afviste vi en objektivistisk videnskabsteori og dermed muligheden for at sige noget generelt, men istedet udelukkende i forhold til vores undersøgelse af Game.
 
I lyset af service-dominant-logic forsøger Game at nå deres mission om at skabe sociale forandring gennem gadeidræt for unge ved at fokusere på at være innovative såvel som inklusion af samarbejdspartnere og brugere i skabelsen af ​​deres value-propositions. Game bruger aktivt co-creation til at skabe deres value-propositions. Det kan konkluderes, at de valgte begreber i praksis udspiller sig i Game. Det skyldes, at co-creation i vores undersøgelse ikke forekommer på alle niveauer i organisationen. Vi er således vidne til en forskel i anvendelsen af ​​co-creation i Games trænings og følelsesmæssige beslutningstagning. Derudover er vi også vidne til en balance mellem at være innovative, fordi det også er nødvendigt at skabe kontinuitet og gøre Game let tilgængeligt.

UddannelserVirksomhedsledelse, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2018
Antal sider57
VejlederePoul Dines

Emneord

  • Innovation
  • co-creation
  • netværk
  • service-dominant-logic
  • brugerinddragelse
  • gadeidræt
  • NGO