Serin Mangel som Signalstof for Aftagende Kromosom Initiering af Escherichia coli i Luria-Bertani Medie

Sara Furbo Pedersen, Anne Fogh Kristensen, Rasmus Nygaard Ibsen & Emil Kildesø Ottosen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Når E. coli inkuberes i et Luria-Bertani medie, vil væksten stige til en eksponentiel fase, hvorefter
væksten vil aftage til en stationær fase. Dette projekt undersøger perioden mellem eksponentiel og stationær fase, betegnet som den sent eksponentielle fase, der indtræder ved en OD600 omkring 0,3. Det antages, at bakterien E. coli på dette tidspunkt modtager et signal, der signalerer, at bakterien skal reducere initiations raten af oriC. Dette projekt antager, at signalet, der bliver modtaget, kan skyldes mangel på L-serin i dets medie, da tidligere arbejde udført af Zhang et al. har påvist, at denne aminosyre bliver opbrugt først. Hypotesen blev undersøgt via flow cytometry, for at analysere hvor mange oriC hver celle havde initieret til forskellige OD600 værdier i vækstmediet. Derudover blev serin mængden i mediet undersøgt til de samme OD600 værdier, ved at sterilisere mediet med kloroform, og derefter måle væksten af en serin auxotrof E. coli. Resultaterne af forsøget viste, at der ved en OD600 omkring 0,3 blev observeret et fald i antallet af initierede oriC, hvilket indikerer at cellerne havde modtaget et signal om, at sænke væksten. Dog var det ikke muligt med denne metode, at bestemme hvornår serin er opbrugt i mediet. Yderligere arbejde er nødvendigt for at kunne verificere en sammenhæng mellem serin mangel og fald i cellevækst.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2016
Antal sider32
VejledereOle Skovgaard