Senmodernitet og Alternativ Sundhed - Strømninger i Vestens sundheds- og sygdomsopfattelser

Ida Marie Mosberg Christoffersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I over 100 år stod den succesfulde biomedicinske tilgang til sundhed og sygdom stort set uudfordret i Vesten. I dag er Vestens sundheds- og sygdomsområde gået fra biomedicinsk hegemoni til at være kamparena for forskellige opfattelser af sundhed og sygdom, og blandt andet er forbruget af alternativ behandling steget voldsomt. I samme periode er vi gået fra tidlig til sen modernitet. Dette projekt undersøger den tese at de forandringer, som opstod i overgangen fra tidlig til sen modernitet kan være med til at forklare den store stigning i forbruget af alternativ behandling i Vesten. Dette undersøges på baggrund af en analyse af, hvordan konventionel og alternativ behandlings ontologiske og epistemologiske grundantagelser står i forhold til grundantagelserne og livsvilkårene i tidlig og sen modernitet.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato12 jan. 2009
VejledereMagnus Dahl

Emneord

  • Alternativ behandling
  • Biomedicinsk sundhedsopfattelse
  • sundhedsopfattelser