Senmoderne marginalisering: - et speciale om danske fagfolks arbejde med kulturel og social marginalisering

Amalie Maj Sommer

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Specialet er skrevet af Amalie Maj Sommer. Det er et integreret speciale skrevet på Socialvidenskab og Kultur- og Sprogmødestudier fra juni 2007 til maj 2008. Det er en primært teoretisk undersøgelse med udgangspunkt i senmoderne teori. Specialets hovedteoretikere inden for dette teoretiske område er sociologerne Zygmunt Bauman, Ulrich Beck og Anthony Giddens. En sekundær teoretisk vinkel er interkulturel teori. Specialets problemstilling er, hvilke nye perspektiver på marginalisering senmoderne teori kan give. Derudover ønskes det undersøgt om fagfolk, der arbejder med marginalisering, i praksis kan anvende et senmoderne perspektiv på marginalisering.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 maj 2008
VejledereSusanne Klausen

Emneord

  • Globalisering
  • Lighed
  • Inklusion / eksklusion
  • Marginalisering
  • Interkulturel kompetence
  • Senmodernitet