Selvkørende Delebiler: Et Teknologisk-Samfundsvidenskabeligt projekt om planlægning af bæredygtig mobilitet i fremtidens København

Katrine Carlsson & Mads Tømming

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

I denne rapport arbejdes der med planlægningen af fremtidens transportsektor, herunder særligt biltrafikken. Trafikplanlægningen skal på nuværende tidspunkt forholde sig til en fremtid med selvkørende biler som en del af den daglige mobilitet og derfor skal de rigtige valg og initiativer tages allerede nu for at sikre det mest hensigtsmæssige udviklingsspor.
Selvkørende biler kommer til at redefinere den måde vi tænker mobilitet på i dag fordi der ikke blot er tale om et nyt køretøj, men en helt ny form for mobilitet.
Rapportens gennemgående tema er dualiteten mellem privatbilisme og delebilisme og der argumenteres igennem rapporten for hvorfor det mest hensigtsmæssige udviklingsspor for selvkørende biler er i en deleøkonomisk kontekst.
Den selvkørende bil varsler en fremtid, hvor biler ikke længere behøver være privatejede, men derimod kan deles kollektivt i samfundet og dermed hæve udnyttelsesgraden af samfundets samlede transportressourcer og i forlængelse heraf gøre parkering til fortid.
Den selvkørende bil kan fungere i et intelligent samspil med udviklingen af vedvarende energi og kan dermed være en vigtig brik i elektrificeringen af det danske transportsystem.
Til at beskrive teknologiens radikale innovation og det sociotekniske system omkring biltransport bruges Geels teorier omkring kortlægningen af transitionsfasen.
Metodisk anvendes der en backcasting tilgang til at beskrive målet for det ønskede udviklingsspor og hvilke planlægningsmæssige tiltag, der skal tages nu og i fremtiden for at opnå det ønskede mål.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2016
Antal sider51
VejlederePer Homann Jespersen

Emneord

  • Selvkørende biler
  • Delebiler
  • Backcasting
  • Triple Bottom Line
  • Trafikplanlægning