Selvidentitet og dating på nettet - en online undersøgelse af selvfremstilling og interaktion for brugere på Dating.dk

Einar Fogh, Johannes Kjær Kristensen, Morten Laasholdt & Morten Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektets problemstilling drejer sig om identitet og brugen af datingportaler på internettet. Projektets fokus er Danmarks pt. største datingportal, Dating.dk. Det centrale spørgsmål er, hvordan individets selvidentitet påvirkes gennem selvfremstilling og interaktion i Dating.dk’s sociale rum. Rapporten er bundet sammen af tre temaer som er blevet behandlet teoretisk og empirisk. De tre temaer er 1) interaktion og fællesskab, 2) selvfremstilling og identitetsstrategier 3) refleksion. Projektet foretager en afklaring af identitetsbegrebet og en diskussion af, hvordan vi kan begribe internet og cyberspace. Empirisk udforsker projektet eksplorativt Dating.dk’s sociale rum gennem en online empiriindsamlingsstrategi, der består af en spørgeskemaundersøgelse, to fokusgruppeinterview og et enkeltinterview.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2005

Emneord

  • Fællesskab
  • Selvfremstilling
  • Dating
  • Identitet