Sedimentationshastigheder af Acartia tonsa (DANA)-æg (copepoda: calanoida)

Michael Drøscher Jørgensen, Cecilie Rosenlund, Simon Kaare Larsen & Tania Bente Lynge Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Copepoder udgør den største andel af zooplankton† i verdens have. Det er derfor essentielt at kende til så mange egenskaber hos denne dyregruppe som muligt, både i forhold miljø-/marinbiologi og i forhold til akvakultur, da copepoder er en vigtig næringskilde for fisk, især i disses første livsstadier. I denne rapport har vi koncentreret os om copepodarten Acartia tonsas ægs sedimentationshastighed (faldhastighed) i forhold til deres diameter (gennemsnit 83,84 µm) og beregnede densitet (1,0691 g/cm3). Til dette har vi benyttet Stokes lov og læren om væskedynamik. Vi fandt, at æg fra A. tonsa falder indenfor et interval p˚a 10,67-21,77 m/døgn for æg med diameter på 70-100 µm. Dette betyder, at æg med mindre diameter har lavere hastighed gennem vandsøjlen og derved klækker tættere på vandoverfladen end større æg. En anden del af denne rapport har også været en optimering af selve forsøgsopstillingen og den efterfølgende indsamling/behandlig af data med moderne optageudstyr og software.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2014
VejledereBenni Winding Hansen

Emneord

  • sedimentationshastigheder
  • Copepod
  • æg
  • egg
  • vanlopper
  • Acartia tonsa
  • faldhastigheder
  • velocity