Sea-Feed: Tang som alternativ protein erstatning af soja i kvægfoder

Sarah Ragheb Tawfic Salim & Bettina Ottesen Thorvil

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

I denne opgave vil det blive belyst hvorfor tangprotein bør udbredes som foderprotein, hvilke
fordele og ulemper der er i forbindelse med dyrkning og høst af tang i de danske farvande.
Ydermere vil projektet redegøre for de miljømæssige fordele ved brugen af tangprotein frem
for soja, som er den største foderprotein import i Danmark.
I forbindelse med de miljømæssige fordele ved tang, vil de miljømæssige problematikker ved
dyrkningen af soja, blive gennemgået. Det vil blive undersøgt hvilke tangarter der bedst
egner sig til proteinproduktion samt hvilke der bedst kan dyrkes i Danmark. Der vil ydermere
blive redegjort for hvilke fordele og ulemper der kan være for køerne, ved at overgå til
tangprotein. Det vil også blive diskuteret om tang kan være en løsning på at EU prøver at
blive mere protein uafhængige af lande uden for EU’s grænser.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato31 jan. 2012
Antal sider50
VejledereMark Edward Booker Nielsen

Emneord

  • Tang