Scrummer - to scrum or not to scrum

Jens Jarl Broe, Tobias Bornakke Jørgensen, Freja Bange Nyboe & Louise Smed Møller

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport viser, hvordan tegnestuen Arkitemas brug af ledelses værktøjet scrum, optimeres ved hjælp af, specialdesignet værktøj. Igennem empirisk indsamlet data produceres en omfattende behovsanalyse, hvor fokus på det intuitive værktøj, som skaber historik og overblik er i centrum. Den omfattende behovsanalyse danner efterfølgende grund for et iterativt designforløb med brugeren i fokus. Dette fokus opnås hovedsagelig igennem brug af en række test forløb. De valgte metoder og det sammenfattede forløb sættes afslutningsvist ind i en designvidenskablig kontekst. Rapporten inddrager dimensionerne design og konstruktion. Dimensionen design fordi der er fokus på designprocesser såvel som designmetoder, dimensionen konstruktion da et værktøj til scrum bliver designet og programmeret. Rapporten konkludere, at Arkitemas brug af scrum, er blevet forbedret ved hjælp af det specialdesignede værktøj, ydermere konkluderes det at værktøjet også har sin berettelse uden for denne kontekst

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 jan. 2009
VejledereJan Pries-Heje

Emneord

  • Design
  • Scrum