SCIENTIA : Naturvidenskab vs. filosofisk relativisme: SCIENTIA : Science vs. philosophical relativism

Ian L.S Hegner

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

#I det nærværende arbejde er naturvidenskabens status, dvs. forstået som dens ret til og mulighed for, at udtale sig om ”virkeligheden” eller elementer deraf, blevet set på dels ud fra både en videnskabshistorisk synsvinkel samt på den videnskabelige metodes konkrete arbejdsmåde. Og dels set ud fra de indsigelser der er blevet fremsat af tilhængere af de anskuelser eller filosofier, som bredt kan kaldes for relativisme. Det konkluderes, at relativismens indsigelser har to væsentlige problemer indbygget i sig. Nemlig for det første, at den ofte udtaler sig ud fra en manglende dybte i samt historisk indblik i, hvad naturvidenskab faktisk er og hvordan naturvidenskaben faktisk arbejder. For det andet benyttes der hovedsageligt en logisk ukonsistent argumentation om det grundlag hvorpå den baserer sig.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2004

Emneord

  • Videnskabsteori