Satire - kampen om konteksten og anerkendelse: kampen om konteksten og anerkendelse

Laurits Hannibal Villadsen, Jonas Mark Ingvardsen & Magnus Fuglsang Søgaard

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge, hvordan satirens fortolkning konstrueres og forhandles i en social, multikulturel kontekst og diskutere, hvad bestemte kontekster gør ved satirens funktion og dens relation til anerkendelsen og multikulturalisme. Dette undersøges via fokusgruppeinterview, der bliver bearbejdet med meningskondensering. Til at analysere projektets empiri trækker vi på den socialkonstruktivistiske tilgang og henter inspiration fra en interaktionistisk konstruktivisme, der har til formål at undersøge konstruktion af viden i en social interaktion. Gennem denne tilgang benyttes Jan Foght Mikkelsens pragmatiske receptionsteori og Erving Goffmans teori om ansigtsarbejde og stigmatisering. I diskussionen inddrages Charles Taylors teori om multikulturalisme og anerkendelse samt Michel Foucaults teori om magt til at anlægge forskellige perspektiver på satiren og den indflydelse på anerkendelsen.
Analysen viser, at det er en multikulturel linje, der er dominerende i fokusgruppeinterviewet, og derfor var det en multikulturel kontekst som satiren blev fortolket ud fra. Yderligere viste analysen, at fokusgruppen tolkede mange af de satiriske tegninger, der blev fremlagt dem, forkert. Det er dog til diskussion om der kan defineres nogle “sande” fortolkninger af satiren, og hvorvidt fortolkning påvirker anerkendelsen af forskellige kulturer i vores samfund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider66
VejledereKasper Bering Liisberg

Emneord

  • Satire
  • Fokusgruppe
  • socialkonstruktivisme
  • Charles Taylor
  • Erving Goffman
  • Receptionsteori
  • Anerkendelse
  • Multikulturalisme