Samskabelse i Odsherred kommune

Emil Thomsen, Christoffer Hausgaard Kjær Hede & Christian Slott Nielsen

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

I 2012 brændte hallen i Vig ned og ét år senere brændte hallen i Højby ned, begge byer beliggende i Odsherred kommune. Herefter blev der igangsat to processer med det formål, at få bygget to nye haller så hurtigt som muligt. Der blev nedsat to byggeudvalg til at varetage genetableringen. Byggeudvalgene blev sammensat på to forskellige måder, med hver deres tilgang til byggeprojektet, hvilket resulterede i to forskellige resultater. Derfor søger dette projekt at undersøge hvorledes processerne har forløbet og udfoldet sig, på baggrund af de forskellige resultater af hallerne. I Vig stod byggeudvalget mere eller mindre alene i spidsen for processen, mens at byggeudvalget i Højby lagde stor vægt på at bygge en ny hal, gennem samskabelse med lokale borgere og foreninger.
Derfor benytter projektet de tre styringsparadigmer klassisk bureaukrati, new public management (NPM) og new public governance (NPG) til at belyse styringsprocesserne, samt hvilken betydning styringsparadigmerne har haft for de færdige haller. I Vig ses det, at inddragelsen af interessenter var meget begrænset, og det var den politiske og bureaukratiske styring som var primær. I det andet aspekt, benyttede Højby sig af inddragelse af foreninger og borgere som deres primære styring. Dette medførte en samskabelsesproces, hvori den nye hal i Højby blev udviklet til et fælles projekt, og foreninger og borgere blev medudviklere af hallen.
Hernæst diskuteres, hvad der i praksis og i teorien, er styrker og faldgruber ved brug af diverse styringsparadigmer i Vig og Højby. Herpå klarlægges de udfordringer og dilemmaer, som opstår. Her fremstår klassisk bureaukrati, NPM og NPG som mulige måder at gribe projektet an på rent styringsmæssigt. Disse styringsparadigmer har hver deres fordele, ulemper og udfordringer. Derfor diskuteres hvordan brugen af styringsparadigmerne i Vig og Højby har fulgt den overordnede kommuneplan. Kommuneplanen lægger fokus på samskabelse og borgerinddragelse, hvilket stemmer overens med tilgangen i Højby, men som står i kontrast til den tilgang som er set i Vig. Derfor kan der stilles spørgsmålstegn ved om den bureaukratiske og NPM-orienterede tilgang som kunne observeres i Vig, var den bedste måde at styre på, både i henhold til kommuneplanen. Med en hal er så tæt knyttet til borgere og foreninger, at det vil være meningsfuldt at inddrage disse. Og samtidig diskuteres nogle af de udfordringer og faldgruber der kan være ved at benytte sig af NPG.
Der konkluderes derfor, at brugen af forskellige styringsparadigmer giver forskellige forløb og dermed også tydelige forskellige resultater.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider72
VejledereBirgitte Poulsen

Emneord

  • Samskabelse
  • New public governance
  • New public management
  • Netværkstyring
  • Bureaukrati
  • Odsherred kommune
  • Styring