Samskabelse

Andreas Høstgaard Poulsen, Emilie Ingeborg Worning, Kalle Jakobsen & Mathilde Vendelholt Christensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt vil forsøge at undersøge, hvorvidt anvendelsen af samskabelse er et udtryk for en forvaltningstendens. Samskabelse er et udtryk, der de seneste år har fået stadigt større opmærksom, og forsøger, at integrere private aktører i udformningen af offentligt arbejde. Samskabelse argumenterer for, at der ved denne kombination kan opstå en mere målrettet og effektiv velfærd. For at undersøge denne problemstilling, vil projektet tage udgangspunkt i en specifikt case fra Viborg Kommune omhandlende den kommende Naturpark i Viborg. Fra begyndelsen har Viborg Kommune ville skabe en ”anderledes borgerinddragelse”, og ved hjælp af konsulentfirmaet Urban Goods, blev samskabelse introduceret til processen i 2014. Samskabelse er et begreb, der de seneste år har fået en højere grad af fokus, og lægger vægt på samarbejde mellem forskellige aktører, så borgerne i højere grad bliver medproducenter af velfærd. Med udgangspunkt i casen Viborg Naturpark vil det blive analyseret, hvorvidt samskabelse er inkorporeret i udarbejdelsen af Viborg Naturpark ved hjælp af teorier om samskabelse, netværksstyring og borgerinddragelse. Derudover vil casen fungere som grundlag for den videre diskussion af samskabelse som et muligt produkt af tidens trend. Projektet konkluderer, at Viborg Kommune har opnået en relativ høj grad af borgerinddragelse, hvilket ses i gennem analysen af de tre dimensioner: deltager, dialog og anvendelse, samt analysen af input-output legitimitet. Den høje grad af borgerinddragelse er et resultat af, at Viborg Kommune har formået at skabe en platform, hvor flere interessenter er blevet anerkendt. Det konkluderes herefter, at Viborg Kommune til nogen grad anvender samskabelse, men på grund af de ikke-eksisterende succeskriterier, er det vanskeligt at konkludere, hvorvidt samskabelse i realiteten bidrager til projektet. Til sidst konkluderes det, at grundet indflydelsen fra New Public Management og New Public Governance, er samskabelse blevet et begreb, der forsøger at rumme for mange modsatrettede elementer, til at kunne give et entydigt svar på, hvordan problemer i den offentlige sektor kan løses.

UddannelserPolitik og Administration, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2016
VejledereAzhar Hussain