Sammenhængskraft, medborgerskab og velfærd

Storm Jacob Jung, Signe Westermann Kühn & Stefan Luke Oscar Petersen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Projektet begynder med en introduktion til emnet og de samfundsrelevante problemstillinger, der vil blive undersøgt. Indledningen munder ud i opstillingen af en problemformulering samt fire arbejdsspørgsmål, der vil være projektets omdrejningspunkt. Hovedformålet vil være at konkludere på, hvordan den øgede indvandring og mangfoldighed påvirker den danske universalistiske velfærdsstat, samt hvilke teoretiske bud der er på, hvordan velfærdsstaten kan balancere mellem sammenhængskraft og øget mangfoldighed. Efterfølgende vurderes en historisk redegørelse, for indvandringen i Danmark og tilsvarende politiske reaktioner på denne, nødvendig for projektets videre forløb. Dernæst introduceres de udvalgte teorier og metoder, herunder de videnskabsteoretiske grene, der arbejdes ud fra. I analysen er der udvalgt to publikationer, der bidrager med hvert deres syn på, hvad sammenhængskraften består af, samt hvad der skal til for at beholde denne. Disse publikationer udgør i samspil med de udvalgte teorier analysen, der efterfølgende ledes videre til en diskussion. I denne bruges de vigtigste pointer fra analysen til at undersøge vores problemformulering. Afslutningsvis vil vi konkludere på, hvilke teoretiske bud der er på, hvordan der kan balanceres mellem sammenhængskraft og øget mangfoldighed i den danske velfærdsstat.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider43
VejledereYvonne Mørck

Emneord

  • Sammenhængskraft
  • Mangfoldighed
  • Indvandring
  • Medborgerskab
  • Ghetto