Sammenhængende natur i et fremtidigt perspektiv - en undersøgelse af muligheder og barrierer for implementering af sammenhængende natur i lyset af kommunalreformen: Ecological coherent nature in a future perspective - An investegation of possibilities and barriers of the implementation of ecological coherent nature in the perspektiv of the Danish Structural reform

Ann Berit Frostholm & Kim Walsted Knudsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I specialet undersøges, gennem et tværfagligt studie, hvilke muligheder og barrierer der er for at implementere sammenhængende natur i et økologisk perspektiv i Danmark. Muligheder og barrierer identificeres i en plan- og forvaltningsmæssig kontekst samt i lyset af kommunalreformen, idet disse forandringer kan have betydning for den fremtidige naturforvaltning.

UddannelserTekSam - miljøplanlægning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Økologisk korridor, Biodiversitet, Natur, Naturplanlægning, Naturforvaltning, Arealforvaltning, Naturbeskyttelse, Kommunalreform