Sammenhæng mellem den danske folkekirke og den moderne velfærdsstat

Line Holen Møller, Andreas Holmgaard Larsen, Søren Thousig & Cecilie Liva Riishøj Rasmussen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Dette projekt fokuserer på adskillelsen af den danske folkekirke og staten, og hvilke problemer, der er til hindring for denne adskillelse. Projektet undersøger, hvordan samfundet er påvirket af de protestantiske værdier og etikker. Projektet undersøger den danske folkekirkes historie, og hvordan denne har påvirket samfundet. Projektet anvender sociologen Max Weber og hans bog ”Den protestantiske etik og kapitalismens ånd”. Værket beskriver, hvordan arbejdsmoralen i protestantismen skaber en flydende overgang fra religionsstyret samfund til kapitalisme, hvor relationen mellem protestantismen og kapitalismen bliver naturlig. Denne kobling understøttes med sociologen Émile Durkheim og hans teori om religion og samfundet. Projektets empiri bygger på den kvalitative metode, hvor der er foretaget interviews med tre politikere og to præster. Her tages afsæt i deres position som eksperter i folkekirken og dens forhold til samfundet for at undersøge protestantismens indflydelse på det danske samfund. Analysen beskriver, at den danske befolkning er mere påvirket af protestantismen end de antager, fordi velfærdsstaten bygger på protestantisk moral og etik. På denne baggrund kan det udledes, at den danske folkekirke og staten ikke kan adskilles.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2017
Antal sider64
VejledereEsben Holm Nielsen

Emneord

  • Folkekirke
  • velfærdsstat
  • Max Weber
  • Protestantisme