Sammenhæng mellem bulk- og shearmodulet i væsker: En undersøgelse af mono-, di- og tripropylenglykol

Øistein Wind-Willassen, Morten Andersen, Lars von Moos & Frank Vinther

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge, om der ved høje frekvenser er en relation mellem bulkmodulet, K_(uendelig), og shearmodulet, G_(uendelig), i væskerne propylenglykol, dipropylenglykol og tripropylenglykol. Ydermere ønskes det undersøgt, om denne relation er konsistent under forskellige temperaturforhold. Det frekvensafhængige bulk - og shearmodul måles, hvorfra K_(uendelig) og G_(uendelig) bestemmes. Dette gøres ud fra et mekanisk system bestående af en piezoelektrisk transducer. Transduceren er placeret i en kryostat, igennem hvilken det er muligt at kontrollere temperaturforholdene. I projektet bliver der primært lagt vægt på metoden for måling af bulkmodulet. På baggrund af de valgte temperaturforhold opnås ikke brugbare resultater i forhold til projektets problemstilling. Det har derfor ikke været muligt at fastslå en sammenhæng mellem K_(uendelig) og G_(uendelig).

UddannelserFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato25 jan. 2008
VejledereTage Emil Christensen

Emneord

  • Bulktransducer
  • Glas
  • Eksperimentel
  • Cauchyrelationen
  • Væsker
  • Cauchy