Samkørsel -Hvordan kører vi sammen?

Astrid Marie Christensen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale undersøger samkørsel, pendling til og fra arbejde med flere personer i bilen. Udgangspunktet er en kritik af det manglende perspektiv på socialiteten i planerne for samkørselstiltag. En etnografisk tilgang er anvendt til at indsamle empirisk data gennem kvalitative metoder: semistrukturerede interview med samkørere, samt observation og deltagelse i samkørsel. Det har været et ønske at give samkørerne en stemme og for at udvide forståelsen af samkørselsordninger, er to forskellige samkørselsformer repræsenteret i studiet. Teori og studier fundet inden for mobilitetsforskningen - af blandt andre John Urry, Eric Laurier, Tim Edensor og Malene Freudendal-Pedersen – inddrages, for at bidrage til forståelsen af samkørsel som en transportform mellem privatbilen og den offentlige transport, mellem det hjemlige og køreplanen. Specialets resultat bliver, at samkørsel fungerer dels på grund af en organisering omkring tid, mødested og betaling, men også på grund af socialiteten. Samkørsel er et mellemrum, et rum som samkørerne bruger til hverdags aktiviteter, faglig sparring, private samtaler og til sammen at klare dagens overgange. Mellemrummet kan dog også opleves negativt og kan være begrænsende i flere henseender. Specialets resultat bidrager med nye perspektiver på den moderne mobilitet og en viden der er anvendelig for de samkørselstiltag der skal igangsættes.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato1 sep. 2012
VejledereLise Drewes & Jonas Larsen

Emneord

  • Socialitet
  • Mellemrum
  • Planlægning
  • Transportplanlægning
  • Samkørsel
  • John Urry
  • Etnografi
  • Mobile metoder
  • Hverdagsliv
  • Mobility management